siemens šolanje
Industrija

Siemensova šola za industrijo SITRAIN

Industrijska avtomatizacija se nenehno razvija. Skorajda že ne obstaja večsiemens šolanje panoga ali proizvodnja, katere del ne bi bil avtomatiziran. Tako delo poteka hitreje, rezultati pa so boljši. Ob enem pa je s pomočjo avtomatizacije možno optimizirati tudi številne stroške ter poskrbeti za boljši nadzor. Zaradi tega na zaposlitvenem trgu velja tudi vedno večje povpraševanje po kadrih, ki obvladajo krmiljenje. Siemensova šola za industrijo SITRAIN je nastala prav v želji, da izobrazi takšen kader ter ga opremi z vsem potrebnim znanjem s tega področja. 

Kakovostna izobraževanja s področja industrijske avtomatizacije 

Siemensova šola za industrijo SITRAIN je namenjena programerjem, inženirjem, projektantom, serviserjem in drugim, ki bi se želeli naučiti krmiljenja oziroma programiranja v okolju TIA Portal. Pri tem je na razpolago več programov, ki so prilagojeni specifičnim potrebam posameznih poklicnih profilov. Za vsa šolanja oziroma izobraževanja je značilno: 

 • da potekaj v posebej temu namenjenem vadbenem centru za avtomatizacijo in industrijske rešitve, ki je opremljen z najsodobnejšo opremo in vsem potrebnim za izvajanje takšnih tečajev, 
 • da na njih tečajniki dobijo temeljno strokovno znanje, 
 • da je izobraževanje izredno praktično zasnovano, 
 • da tečaji potekajo v majhnih skupinah, 
 • da tečaje vodijo izkušeni in za to usposobljeni predavatelji, 
 • da se na njih uporablja najnovejša oprema nemškega proizvajalca Siemens, 
 • da se tečajniki naučijo, kako se takšna oprema dejansko uporablja v praksi, 
 • da se tečajniki naučijo uporabe različne programske opreme in programskih orodij, s katerimi si lahko pomagajo pri delu, 
 • da se tečajniki naučijo samostojnega krmiljenja raznolikih avtomatiziranih procesov. 

Siemensova šola za industrijo SITRAIN – kateri tečaji so na voljo? 

Siemensova šola za industrijo SITRAIN obsega različne tečaje. Tečajnikom so na voljo standardna izobraževanja naslednjih tipov: 

 • tečaj programiranja v okolju TIA Portal na krmilniku Simatic S7-1500, ki je razdeljen na 3 stopnje: tečaj Programiranje 1 je namenjen čistim začetnikom, Programiranja 2 in 3 pa sta oblikovana kot nadaljevalna tečaja; vsaka stopnja traja 5 dni, 
 • tečaj programiranja v okolju TIA Portal na krmilniku Simatic S7-1200, ki je razdeljen na osnovni in nadaljevalni tečaj; vsak od njiju traja 3 dni, oba izobraževalna modula pa sta namenjena predvsem programerjem, projektantom, sistemskim integratorjem in serviserjem, zato na njiju tečajniki podrobno spoznajo inženirsko orodje TIA Portal, predvsem pa SIMATIC STEP7 Basic in SIMATIC WinCC Basic, poleg tega pa se naučijo tudi iskanja napak s pomočjo diagnostičnih orodij ter uporabo funkcij za diagnostiko in odpravo programskih napak, 
 • tečaj Simatic S7 WINCC v okolju TIA Portal (na voljo sta dva tečaja: WinCC nivo naprave in WinCC SCADA, vsak od njiju pa traja 5 dni), 
 • tečaj učenja uporabe inženirskega orodja Simatic S7 v okolju Tia Portal (na voljo je tečaj uporabe urejevalnika S7-SCL z učenjem oblikovanja programske kode in tečaj uporabe orodja S7-GRAPH z načrtovanjem in projektiranjem koračne verige. 

Praktične vaje na krmilniku 

Vsi tečaji obsegajo tudi praktične vaje na krmilniku SIMATIC S7-1200 ali SIMATIC S7-1500. Najpomembnejši cilj takšnih izobraževanj je namreč usposabljanje tečajnikov za samostojno delo. To pomeni, da se tečajniki ne naučijo le uporabe krmilnika, temveč tudi opravljanja različnih nalog na njem. Tako so po zaključku tečajev zmožni samostojnega krmiljenja različnih industrijskih procesov ter imajo vse potrebno znanje za opravljanje takšnega dela. Več informacij lahko najdete na strani dankon.si.