povezovalni trakovi
Posel in Zaslužek

Povezovalni trakovi za palete

Za palete se lahko uporabljajo različni povezovalni trakovi. Tovor na paletah mora biti povezan varno, kakovostno in učinkovito, zato je zelo pomembno, kakšno rešitev se uporablja v ta namen. Kakšno rešitev izbrati, če ima tovor zelo veliko težo? Kaj pa narediti v primeru, če je tovor zelo občutljiv ali celo ni pravilnih oblik? Kakšen trak izbrati v primeru, če tovor na paletah čaka dolg transport ali pa bo med transportom večkrat preložen oziroma bo zelo dolgo skladiščen – morda celo na prostem?

Učinkovito pritrjevanje tovora na palete

povezovalni trakovi za tovorVrste tovora se med seboj lahko zelo razlikujejo. Skupno veliko vrstam tovora pa je, da se za njegovo lažje skladiščenje in transport uporablja palete. Te predstavljajo zelo priročno rešitev, skupaj z njimi pa se za pritrditev tovora uporabljajo še povezovalni trakovi, s katerimi se tovor dodatno stabilizira in zavaruje. Tovor na paleti tako ne bo mogel pasti iz nje in se poškodovati. To je pomembno pri vseh vrstah tovora, vsekakor pa je tiste vrste, ki so na poškodbe bolj občutljive, treba pakirati še posebej previdno.

Za vsak namen uporabe obstaja rešitev

Pri izbiri je treba upoštevati vrsto tovora, njegove dimenzije, obliko in ostale lastnosti. Ravno tako pa je pomembno, kako bo tovor transportiran, kolikokrat se bo med transportom prekladal in zopet nakladal, koliko časa bo skladiščen in kje ter v kakšnih razmerah (recimo na prostem) itd. Od vsega tega je namreč odvisno, kakšne lastnosti morajo imeti povezovalni trakovi za tovor, da bodo čim bolje služili svojemu namenu – iz kakšnega materiala morajo biti izdelani, kako močni morajo biti, kako upogljivi in trdni, na kakšne dejavnike morajo biti odporni in podobno. Vedeti je treba, da za vsak namen uporabe obstaja odlična rešitev, pri čemer velja upoštevati naslednje:

  • povezovalni trak PETče je tovor zelo težak, rešitve za povezovanje iz PP plastične mase ne bodo zadostovale, ampak je treba izbrati takšne z večjo natezno trdnostjo,
  • pri tovoru nepravilnih oblik pridejo v poštev mehkejši povezovalni trakovi, ki niso tako togi in se bolje prilagajajo tovoru ter njegovi obliki,
  • v primeru tovora, ki bi ga oster rob traku lahko poškodoval, jeklo ni dobra izbira, ampak je bolje izbrati mehkejši material,
  • v primeru tovora, ki bo skladiščen na prostem ali dalj časa oziroma nekje, kjer bi bil izpostavljen vlagi, je treba paziti pri izbiri materiala traku, saj ta ne sme rjaveti – rja namreč lahko poškoduje tudi sam tovor.