Separator iz betona
Dom in Vrt

Separator poskrbi za čistejše vodne vire

Separator AQUAFIX PP
Separator AQUAFIX PP

Kako ustrezno zaščititi vodne vire? Kako poskrbeti, da bodo ostali čisti in neonesnaženi tudi za prihodnje generacije? Kako preprečiti njihovo onesnaženje z olji in maščobami, ki lahko povzročijo pravo ekološko katastrofo? Zelo pomembna naprava, ki skrbi za to, se imenuje separator. Gre za napravo, ki je namenjena ločevanju onesnaževalcev od preostale odpadne vode, ki se nabere na določenih površinah ali pa v industrijskih, gostinskih in drugih obratih, kjer se uporabljajo maščobe, olja, maziva in druge podobne snovi, ki lahko močno onesnažijo vodne vire, če zaidejo vanjo. To je torej treba na vsak način preprečiti, za kar s svojimi izdelki skrbi tudi nemško podjetje Hauraton.

Obdelava odpadne vode mora biti učinkovita

Separator je posebna naprava, ki skrbi za obdelavo odpadne vode. Glavni namen njegove uporabe je, da loči onesnaževalce od preostale odpadne vode ter to ustrezno filtrira. Šele po takšni obdelavi lahko nato odpadna voda prosto odteče naprej v kanalizacijo ali podtalnico, zato je delovanje takšne naprave bistvenega pomena za ohranjanje čistih vodnih virov.

Pri tem pa je zelo pomembno tudi to, kako učinkovito je njegovo delovanje, kar je odvisno od tega, kakšen separator izberete. Pomembno je namreč:

  • kakšne vrste je naprava oziroma po kakšnem principu deluje,
  • kako zmogljiva je,
  • kakšno čistost zagotavlja na iztoku,
  • iz kakšnega materiala je narejena,
  • ali ustreza vsem zakonskim standardom,
  • da lahko z njo poskrbite za ustrezno obdelavo odpadne vode.

Gravitacijski in koalescentni separator

SeparatorjiGlavna razlika med različnimi modeli je v tem, po kakšnem principu delujejo. Tako imenovani gravitacijski modeli, ki delujejo po principu mehanskega ločevanja, namreč nimajo vgrajenega filtra. To pomeni, da za svoje delovanje izkoriščajo zgolj nižjo težo onesnaževalcev in jih tako mehansko ločijo od odpadne vode, slednje pa po tem nič dodatno ne filtrirajo. Zaradi tega ne morejo zagotavljati ustrezne čistosti vode na iztoku, ki jo predpisuje tudi zakonodaja.

Prav zaradi tega so v Sloveniji za uporabo primerni zgolj koalescentni modeli, ki odpadno vodo tudi filtrirajo ter zagotavljajo čiščenje vode do 5 mg/l. Pri nakupu je torej treba paziti na to, da izberete koalescentni model, prav tako pa je pred izbiro določenega modela treba natančno preučiti tudi zakonodajo in njena določila glede tehničnih karakteristik, ki jih mora imeti takšna naprava, da je skladna s slovensko in evropsko zakonodajo.