poslovni naslov in sedež podjetja
Posel in Zaslužek

Potrebujete poslovni naslov? Tega lahko tudi najamete!

Zgolj zaradi tega, ker potrebujete poslovni naslov, vam še ni treba najemati pisarne in zapravljati denarja za najemnino, ki običajno nikakor ni poceni, ampak predstavlja visok mesečni strošek. Tega namreč lahko dobite tudi brez najema fizične pisarne, kar vam prihrani kar nekaj stroškov, obenem pa vam omogoči, da imate možnost registrirati sedež podjetja. Za registracijo sedeža podjetja namreč potrebujete poslovni naslov, zato boste tega potrebovali že takoj ob odprtju podjetja. Če še ne veste, na katerem naslovu boste registrirali podjetje ali pa ne veste točno, kje bi bil vaš sedež podjetja, velja razmisliti o možnosti najema sedeža podjetja oziroma tako imenovane virtualne pisarne, ki omogoča prav to – registracijo vašega podjetja na naslovu v Ljubljani brez komplikacij in brez prevelikih stroškov.

Najem sedeža podjetja

sedež podjetjaVsak, ki je kdaj odpiral podjetje, ve, da vsako podjetje potrebuje poslovni naslov, na katerem se registrira sedež podjetja. Kje se bo ta nahajal, tisti, ki odpira podjetje, določi sam, vsekakor pa mora informacijo o tem ob registraciji vnesti v uradne evidence. O tem, kje bo sedež podjetja, vas zato povprašajo takoj ob odpiranju oziroma registraciji podjetja. Brez registracije sedeža podjetja namreč njegova registracija v Sloveniji sploh ni možna, saj je to naslov, kamor prihaja vsa uradna pošta in preko katerega poteka vsa uradna komunikacija s podjetjem. Pri tem pa je možno sedež podjetja registrirati:

  • na domačem naslovu podjetnika,
  • na naslovu nepremičnine v lasti tistega, ki odpira podjetje,
  • na naslovu nepremičnine v lastni samega podjetja,
  • na naslovu nepremičnine, ki je v lasti nekoga drugega, vendar se mora lastnik (oziroma vsi lastniki, če je teh več) s tem strinjati oziroma dati za to, da je registracija možna, celo izrecno pisno dovoljenje,
  • na naslovu pisarne, ki jo tisti, ki odpira podjetje kupi ali najame,
  • na naslovu ponudnika, ki ponuja storitev virtualna pisarna – slednja omogoča, da lahko vsako podjetje najame zgolj poslovni naslov brez najema fizične pisarne, zaradi česar je takšna storitev veliko cenejša in omogoča velik prihranek.

Poslovni naslov je mogoče tudi najeti

Poslovni naslov se v določenih primerih splača tudi najeti. To ne pomeni najema fizične pisarne ali poslovnega prostora, temveč zgolj najem samega sedeža podjetja oziroma virtualne pisarne na določenem naslovu, ki tako postane uraden naslov podjetja, kjer se podjetje lahko registrira, ki je naveden v vseh javnih evidencah in kamor podjetje prejema tudi vso uradno in drugo pošto ipd.

Ker ne gre za najem fizičnega prostora, ampak podjetje z najemom dobi zgolj poslovni naslov, je takšen najem seveda vsekakor veliko cenejši. Z njim lahko v primerjavi z najemom pisarne tako prihranite precej denarja in tako privarčujete. Zato je dobro vedeti, da obstaja ta možnost, in jo tudi izkoristiti. Zakaj bi namreč plačevali cel kup denarja za najem pisarne, če pa lahko ta denar raje porabite za kaj drugega ter se raje odločite za najem virtualne pisarne, ki je veliko cenejša? Ob odpiranju podjetja, pa tudi kasneje med samim poslovanjem je gotovo nesmiselno imeti nepotrebne stroške, sploh če te lahko zmanjšate izredno hitro in na enostaven način – z odločitvijo za najem virtualne pisarne.