lovilec olj
Dom in Vrt

Koalescentni lovilci olj

Poznamo več vrst separatorjev. Koalescentni lovilci olj so naprave, ki uporabljajo tako imenovani koalescentni filter, po katerem so te naprave dobile tudi ime. Zaradi tega lahko takšna naprava veliko bolj učinkovito prečisti onesnaženo odpadno vodo kot to velja za naprave, ki za svoje delovanje uporabljajo zgolj mehanski proces ločevanja onesnaževalcev od preostale vode brez filtriranja.

Gravitacijskih separatorjev se v Sloveniji ne sme uporabljati

koalescentni lovilci oljKoalescentni lovilci olj so edine naprave, ki se jih po slovenski zakonodaji lahko uporablja za prečiščevanje oziroma obdelavo odpadne vode in ki morajo biti po teh isti zakonodaji tudi nujno vgrajeni na površinah in pri iztoku vode iz obratov, kjer obstaja večja verjetnost onesnaženja odpadne vode z določenimi vrstami onesnaževalcev, kot so na primer mineralna voda, ki lahko že v majhni količini močno onesnažijo vodo ali vodne vire. Prav zaradi tega je zakonodaja – tako slovenska kot evropska – na tem področju zelo stroga, saj je z uporabo takšnih naprav možno učinkovito preprečiti težave z onesnaženjem vode in okolja.

Gravitacijski lovilci oziroma separatorji, ki nimajo filtra, ampak za svoje delovanje izkoriščajo nižjo težo olja do vode, torej gre zgolj za mehansko ločevanje onesnaževalcev, se pri nas ne smejo uporabljati, saj ne ustrezajo slovenski zakonodaji. Pri izpustu so namreč delci onesnaževalcev preveliki glede na zakone, ki jih imamo v Sloveniji (gl. Uradni list, uredba 47/2005).

lovilec olj iz jeklaSlovenska zakonodaja s tega področja namreč zelo natančno določa mejne vrednosti onesnaževalcev pri iztoku odpadne vode oziroma to, kakšna mora biti zmožnost odstranjevanja onesnaževalcev pri takšne vrste napravah za obdelavo in prečiščevanje odpadne vode. Omenjena uredba 47/2005 tako odloča, da je mejna vrednost za izpust mineralnih olj oziroma celokupnih ogljikovodikov v vode zgolj 10 mg/l, mejna vrednost za izpust celokupnih ogljikovodikov v kanalizacijo pa 20 g/l, česar gravitacijski separatorji ne dosegajo. Zaradi tega za uporabo v Sloveniji niso primerni, saj prečiščevanja odpadne vode ne opravijo dovolj dobro oziroma niso skladni z zakonodajo s tega področja.

Ustrezanje vsem potrebnim standardom

Za razliko od gravitacijskih pa koalecentni lovilci poleg samega mehanskega ločevanja onesnaževalcev uporabljajo še filtiranje, s čimer je poskrbljeno za to:

  • da se manjše kapljice onesnaževalcev po principu koalescence združujejo v večje ter jih je tako lažje izločiti iz odpadne vode,
  • da je količina onesnaževalcev pri iztoku manjša od 5 mg/l,
  • da tak separator ustreza vsem zakonskim standardom.