odvodnjavanje meteorne vode
Dom in Vrt Industrija

Strokovno urejeno odvodnjavanje meteornih voda

Odvodnjavanje meteornih voda bi moralo biti vedno strokovno urejeno. Žal pa temu marsikje ni tako. Velikokrat za to poskrbijo lastniki parcel ali objektov sami, še večkrat pa za to področje na zasebnih površinah ne poskrbi nihče. Na javnih površinah je sicer slika nekoliko boljša, še vedno pa ne idealna, zato marsikje meteorna voda ob večjih nalivih zastaja, čeravno to ne bi bilo potrebno in bi se dalo preprečiti.

Zakaj je tako pomembno, da je odvodnjavanje meteornih voda strokovno urejeno?

Ste že videli fotografije vozil, ki so obtičala odvodnjavanje meteornih voda na vozišču v visoki vodi in niso mogla ne naprej in ne nazaj? Ni treba, da gre za zelo visoko vodo ali za hude poplave, saj se kaj takšnega lahko zelo hitro zgodi. Enako se vam morda luža, ki vsakokrat po močnejšem dežju nastane na vašem dvorišču, zdi čisto nekaj običajnega, v resnici pa je lahko znak, da za deževnico oziroma padavinsko vodo ni dovolj dobro poskrbljeno. Kaj bi se zgodilo, če bi bil naliv še nekoliko večji ali bi trajal dlje časa? Kam bi se v tem primeru zlila vsa meteorna oziroma površinska voda? Vedeti je namreč treba, da voda vedno najde svojo pot, da lahko izteče, mi pa smo tisti, ki jo lahko ustrezno usmerimo in poskrbimo, da se ne izteče proti objektom in površinam, na katerih bi lahko povzročila težave (bližnja okolica objektov, parkirišča, ceste ipd.).

Te težave so lahko večje ali manjše, vsekakor pa niso zaželene. Nihče si namreč ne želi, da bi mu zalivalo vrt, dvorišče ali klet oziroma da bi se le s težavo vrnil domov zaradi zalitega cestišča. Če takšnih sistemov ne bi bilo, bi bile takšne težave nekaj običajnega, zato je zelo pomembno, da je za to področje ustrezno poskrbljeno.

Strokovnjaki, ki skrbijo za odvodnjavanje meteornih voda

Na vseh vrstah javnih površin za odvodnjavanje meteornih voda skrbijo za to usposobljeni strokovnjaki. Slednji zelo natančno in s pomočjo različnih modelov načrtujejo, kako bo moč vso vodo odvesti v čim krajšem času ter poskrbeti za to, da ta ne bo zastajala na površini in da ne bo ogrožala same površine, tistih, ki bodo slednjo uporabljali, ali okoliških objektov. Takšen sistem zato vedno načrtujejo tudi na podlagi izdelave hidravličnega izračuna, ki je izračun tega, kolikšno količino vode je sploh treba odvesti. Na ta način dobimo podatek o tem, kako zmogljiv sistem je treba na neki površini vgraditi.

Kar velja za načrtovanje takšnih sistemov na javnih površinah, pa bi moralo veljati tudi za zasebne površine, pa naj si gre za okolico stanovanjskih objektov, poslovne stavbe ali druge površine. Žal zavest o tem, kako pomembno je poskrbeti za pravilno odvodnjo, še ni popolnoma samoumevna, čeprav vedno več ljudi ob ureditvi okolice – sploh če gre za novogradnje ali celostno prenovo obstoječih stavb – poskrbi tudi za to. Navadno odvodnjavanje meteornih voda načrtuje že projektant, če je ta seveda vključen v projekt.

V primeru, da se nekdo loteva gradnje, prenove ali urejanja okolice na svojo roko, pa navadno na to, da je ob tem treba poskrbeti tudi za padavinsko vodo, niti ne pomisli, če že pomisli, pa išče zanjo čim bolj enostavne rešitev, ki niso predrage in kjer lahko za vgradnjo poskrbi sam. Načeloma to sicer ne predstavlja nobene težave, do teh pride šele, ko se izkaže, da vgrajen sistem ni dovolj zmogljiv ali da ne deluje tako, kot bi moral. Takrat se izkaže, da bi bilo bolje že takoj na začetku v projekt vključiti tudi strokovnjaka, ki bi poskrbel za pravilno načrtovanje takšnega sistema, saj bi bil ta tako pravilno izbran in bi tudi veliko bolje in učinkovito deloval.